03.08.2022г.

Населено място: 

гр. Плевен

Структура / в.ф.: 

в.ф. 22160

Област в която е длъжността: 

Поддръжка

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оператор парни и водогрейни съоръжения

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/08/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е по Допълнително разписание на длъжностите.

Срочен трудов договор - със срок на изпитване до 6 месеца.

Образование - Средно.

Придобита образователно-квалификационна степен - не се изисква.

Допълнителна професионална квалификация - документ за огняр на парни котли с високо налягане и на газови котли.

Други специфични изисквания - не се изискват.

Професионален опит - 1 /една/ година работа по специалността.

Документи за постъпване работа:

1. Заявление до командира на военно формирование 22160 - Плевен;

2. Автобиография (CV);

3. Копие на диплома за завършено образование;

4. Свидетелство за съдимост - да бъде издадено за работа в МО;

5. Медицинско свидетелство (със становище от лекаря, че лицето може да изпълнява длъжността) и удостоверение от психодиспансер;

6. Копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж;

7. Документи за професионална квалификация.

Брутно трудово възнаграждение - около 950 лева (повишаване с повишаване на минималната работна заплата), по 1 % за всяка година стаж по специалността.

Документи се подават във военно формирование 22160- Плевен, ул. "Генерал Владимир Вазов" № 2.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail и/или по телефон за резултатите.

За допълнителна информация: тел. 064 896010.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява