110.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 54840

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Ремонтира, монтира и подменя възли и агрегати от хладилни инсталации и климатична техника.
Да открива дефекти, ремонтира електронна апаратура и автоматика от хладилното оборудване.
Ремонтира електрически и хладилни машини.
Да конструира и изработва приспособления за ремонт и изпитване на корабно ел. и хладилно оборудване.
Да монтира корабно ел. и хладилно оборудване.
Да съставя принципни схеми и документация на хладилно оборудване и работи с нея при липса на друга документация.
Да зарежда инсталации с хладилен агент.
Да ремонтира тръбопроводи и арматура от хладилните инсталации.
Да подготвя и работи с ултразвукова вана за почистване на детайли.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образователни и квалификационни изисквания.
Образование – Средно.
Професионално направление: Хладилен техник.
Специалност: не се изисква определена.
Квалификация: Хладилен техник.
Допълнителна квалификация: не се изисква определена.
Достъп до класифицирана информация на ниво „Секретно”.
Трета категория на труд
Месечни възнаграждения:
Основна месечна заплата: 1293,60 лв.;
% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);
200 лв. - за храна;
400 лв. за облекло еднократно;
Необходими документи за кандидатстване:
Заявление
Автобиография
Копие от дипломата за образование
Копие от трудови книжки (за стаж по специалността)
e-mail: rni_32140_vn@armf.bg
Лице за контакт: Златко Янчев 0899/931 031

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява