2 механизирана бригада

Населено място: 

Хасково

Структура / в.ф.: 

в.ф.52740

Област в която е длъжността: 

изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник,кухня

Крайна дата за подаване на формуляри: 

09/12/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се изпълнява в Гарнизонен военен стол на гарнизон Хасково. Отговаря за качествената първична обработка на плодовете и зеленчуците и чистотата на посудата. Почиства и поддържа кухненския блок. Да поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените му производствени помещения. Носи лична отговорност за правилната експлоатация и опазване на числящата му се техника, оборудване и документи.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Медицинско свидетелство за работа

2. Заверено копие от документ за завършено образование

3. Заявление за кандидатсване за работа-по образец

4. Автобиография

5. Декларация за съгласие за предоставяне и обработване на лични данни-по образец

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени "Вярно с оригинала" и подписани!

Документите се подават в Регистратурата на военно формирование 52740 - Хасково, на адрес: ул. "Стара планина", тел. 0888299101-капитан Николай Николов

email:vf_52740@abv.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява