2 механизирана бригада

Населено място: 

Хасково

Структура / в.ф.: 

в.ф.52740

Област в която е длъжността: 

Технически длъжности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, електрически системи

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/03/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания:

Образование: средно образование - електротехническо;
Професионален опит – над 1 година трудов стаж по специалността;
Трудов договор със срок за изпитване: 6 месеца;
Допълнителна квалификация/обучение: не се изисква.


основните трудови задължения са:
- контролира нормалното функциониране на електрическите  мрежи и инсталации;
- извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори;
- дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди;
- отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали; 
- контролира работата на противопожарните съоръжения и табла;
- изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
- отговаря за качественото функциониране на електрическите мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения;
- носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните системи.

Всички копия на документите следва да бъдат собственоръчно заверени с „Вярно с оригинала” и подписани.

Документите следва да бъдат представени в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на военно формирование 52740 или на електронна поща с адрес: vf_52740@abv.bg в срок до 31.03.2023 г.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява