22.05.2020 г. 1

Населено място: 

Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище

Област в която е длъжността: 

администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

08/06/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

1. Да подпомага дейността на ръководството на факултет „Авиационен“ в комуникациите, кореспонденцията и обработването на текущата документация.

 

2. Да приема и представя своевременно на ръководството на факултет „Авиационен“ входящата и изходяща документация.

 

3. Да получава съобщения от ръководството на факултет „Авиационен“ и да ги свежда до знанието на началниците на катедри от факултета.

 

4. Да изготвя документи, съобразно дадените указания от на ръководството на факултет „Авиационен“;

 

5. Да осигурява необходимата на ръководството на факултет „Авиационен“ информация, документи и канцеларски материали.

 

6. Да участва в подготовката и провеждането на факултетните съвети, като технически секретар и протоколчик.

         7. Да изпълнява и други поставени от Декана на факултет „Авиационен“ задачи свързани със спецификата на работното място и длъжността..

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява