22.05.2020 г. 2

Населено място: 

Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище

Област в която е длъжността: 

администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

08/06/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

1.Да участва в подготовката и провеждане на процедури по обществени поръчки и ЗДС.

 

2.Попълва и разработва документи по регистрацията, отчета и поддържането на сградния фонд на училището.

 

3.Да разработва справки, отчети, планове, разчети, графици, сведения и др. документи, свързани с планирането и развитието на инфраструктурата, както и с изпълнението и на други мероприятията в сектора.

 

4.Да участва в дейността по обследване на енергийната ефективност на сградния фонд.

 

5.Да изготвя справки и документи свързани с отчитане на разходите.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява