22130-20201223

Населено място: 

гр.Ямбол

Структура / в.ф.: 

в.ф.22130

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Главен счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Собственоръчно написано заявление до командира на в.ф.22130-Ямбол- подполковник Веселин Петров

2. Автобиография /СV/

3. Копие от диплома

4.Копие от документи за тудов стаж

Срок за подаване на документи до 20.01.2021 г.

Документите се подават във в.ф.22130-Ямбол

Всички копия да бъдат собственоръчно заверени: "Вярно с оригинала"

Основни изисквания за длъжността -  магистър по счетоводство и контрол; професионален опит - не се изисква;отговаря за изпълнението на нормативната база по финансовото осигуряване на военното формирование;отговаря за стриктното изпълнение на отдадените заповеди и разпореждания, както и за спазването на ръководните документи и следи за дисциплината по финансовия и счетоводен контрол във военното формирование, да изготвя и актуализира ведомостите за заплатите и др. Да притежава компютърна грамотност, умения за работа с МS WORD, MS EXCEL и счетоводен софтуер.

лице за контакт:к-н Ников   телефон за връзка 0894588960

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява