22130-20201223-02

Населено място: 

гр.Ямбол

Структура / в.ф.: 

в.ф.22130

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Собственоръчно написано заявление до командира на военно формирование 22130-гр. Ямбол подполковник Веселин Петров

2. Автобиография /СV/

3. Копие от диплома

4. Копие от документ за трудов стаж

Срок за подаване на документи до 20.01.2021 г.

Документите се подават във военно формирование 22130- гр.Ямбол

Всички копия да бъдат собственоръчно заверени: "Вярно с оригинала"

Основни изисквания - образование - средно - специално, средно - икономист, счетоводител; да подпомага работата на главния счетоводител при изготвянето и актуализиране на всички счетоводни и финансови документи, да оказва помощ на звеното за отчета на отбранителните продукти, да води и актуализира всички отбранителни продукти в счетоводния софтуер, отговаря за изпълнението на нормативната база по финансовото осигуряване на военното формирование и спазване на ръководните документи изисквания на заеманата длъжност; да притежава компютърна грамотност, умения за работа с MS WORD, MS EXCEL и счетоводен софтуер; стаж по специалноста не се изисква и др.

лице за контакт к-н Ников телефон за връзка 0894588960

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява