22450_04092023

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 28610

Област в която е длъжността: 

Настройчици на машини и сродни на тях, НКПД 7223 1015

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Стругар

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/09/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

–  Длъжността се овакантява след м. ноември 2023 г.

–  Трудов стаж по специалността - 2 години;

–  Безсрочен трудов договор със срок на изпитване - 6 (шест) месеца.

Функционални задължения - от длъжностната характеристика от пикачен файл.

Формиране на трудовото възнаграждение:

Основно месечно възнаграждение – минималната работна заплата за страната, 32% за работа в Министерство на отбраната, 1% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, 200 лв. порционни пари.

 Документи за кандидатстване:

– заявление до командира на военно формирование 28610 – София – по образец от прикачен файл;

– автобиография (CV);

– копие от диплома за завършено образование;

– документи за курсове за повишаване на квалификацията;

– копие на трудова книжка за удостоверяване на стажа по специалността;

Изборът на кандидатите ще се извърши след разглеждане на получените документи и събеседване.

Кандидатите ще бъдат уведомени за избора по телефон или на посочен от кандидата e-mail адрес.

Назначаването на длъжността ще се извърши след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Документите се подават на адрес:  гр. София, кв. „Княжево“, ул. „Буря“ № 26,военно формирование 28610

Лице за контакт – Калин Стойчев, тел. 029228410

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява