22450_31082023

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 22450

Област в която е длъжността: 

Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/09/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

–  Длъжността се овакантява след м. ноември 2023 г.

–  За длъжността се изисква достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Поверително“;

–  Безсрочен трудов договор със срок на изпитване - 6 (шест) месеца.

Функционални задължения - от длъжностната характеристика.

Формиране на трудовото възнаграждение:

Основно месечно възнаграждение –от 850 до 965 лв., 32% за работа в Министерство на отбраната, 1% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, 200 лв. порционни пари.

 Документи за кандидатстване:

– заявление до командира на военно формирование 22450 – София – по образец от прикачен файл;

– автобиография (CV);

– копие от диплома за завършено образование;

– документи за курсове за повишаване на квалификацията;

– копие на трудова книжка за удостоверяване на стажа по специалността;

Изборът на кандидатите ще се извърши след разглеждане на получените документи и събеседване.

Кандидатите ще бъдат уведомени за избора по телефон или на посочен от кандидата e-mail адрес.

Назначаването на длъжността ще се извърши след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Документите се подават на адрес:  гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34,военно формирование 22450

Лице за контакт – Станислава Тодорова, тел. 029223123, e-mail: st.todorova@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява