22620-20201902

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 22620

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик

Крайна дата за подаване на формуляри: 

07/04/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Необходими документи за постъпване на работа:

1. Заявление запостъпване на работа (попълва се в „Личен състав“ на формированието).

2.  Автобиография(CV).

3. Копие на дипломи (документи) за завършено образование.

4. Карта за предварителен медицински преглед - след номиниране за назначаване.

5. Свидетелство за съдимост – след номиниране за назначаване.

6. Копие от документи за квалификация.

7. Копие на  Трудова книжка/документи удостоверяващи трудовия стаж.

8. Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

Място за подаване на документи - гр. София, военно формирование 22620,

кв. Полигона, бул. “Цариградско шосе” № 113-А.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail и/или по телефон за резултатите.

 

 

За допълнителна информация:  старшина  Цецка Цветкова Врачева- Началник на служба „Личен състав“, телефон:  02/92 28 188.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява