22620

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

военно формирование 22620

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик в цех "Ремонт на АБТТ"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

 

 Описание и основни изисквания за длъжността:

- познаване технически на автомобилна и бронетанкова техника, постъпила на въоръжение и експлоатация в БА.

- разчитане на сложни  схеми и чертежи, скици на възли, детайли и агрегати на машини и механизми.

- приемане, дефектация, ремонт и изпитание на повредени двигатели, агрегати, възли и други детайли от автомобилна и бронетанкова техника.

  - организира и извършва техническите прегледи, техническо обслужване и ремонти на постъпващата в цеха автомобилна и бронетанкова техника.

-  да участва при изпитанието на отремонтираната техника.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен:

IІI-та степен професионална квалификация и/или средно образование

 

Квалификация:

- техник-механик по ремонт на пътни превозни средства /ППС/;

- практически опит по ремонт на пътни превозни средства /ППС/ ще се счита за предимство.

Допълнителна информация за  длъжността:

1. Режим на работа - 8 часов работен ден,  пет дневна работна седмица.

2. Трудът е трета категория съгласно чл. 3  от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление.

2.  Автобиография(CV) с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

3. Копие на дипломи (документи) за завършено образование.

4. Копие от документи за квалификация.

5. Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

 

 

 

Място за подаване на документи - гр. София, военно формирование 22620,

 

кв. Полигона, бул. “Цариградско шосе” № 113-А.

 

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за резултатите.

 

 

 

 За допълнителна информация:  старшина  Врачева, телефон:  02/92 28 188.

 

 

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява