24480

Населено място: 

гр. Ловеч

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24480

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността

          1. Основни изисквания

          - образование: висше „бакалавър” - "Счетоводство и контрол"

          2. Допълнителни изисквания

           -квалификация: компютърна грамотност – Microsoft Office

          3. Описание на длъжността:

- длъжността е от основно длъжностно разписание;

- съставя и обработва първични счетоводни съпъстващите ги пояснителни документи;

- води програмен продукт по отчетността на материалните средства;

- да изготвя дневна калкулационна ведомост;

- да изготвя ежемесечно справки за вътрешните некасофи трансфери м отчетната група.

II. Допълнителна информация за длъжността:

1.     Длъжността се изпълнява във Военно формирование 24480 – Ловеч на 8 часов работен ден.

2.     Длъжността изисква разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво: „Секретно”

3.     Очаквана дата за заемане на длъжността: 01.10.2023 г.

4.     Срок за подаване на документи: до 19.09.2023 г.

5.     Документи за кандидатстване: Заявление, автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции и копие на дипломи се подават във Военно формирование 24480 - Ловеч

 

Лице за контакт: капитан Свилен Димитров, тел. 068/622191, вътр. 68008; 68024

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява