24900

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

24900

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

27/02/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Старши експертът в отделение "Летателна и тактическа подготовка" отговаря за правилното попълване, отчитане и изготвяне на документи свързани с летателната дейност. Следи за правилното и точно попълване на хронометражните дневници. Оформя документацията свързана с подготовката и провеждането на летателната дейност. Допълнителни задължения: ръководител на полети. Трета категория труд, ненормиран работен ден. Изисква се достъп до класифицирана информация " Поверително", квалификация инженер, компютърна грамотност. Гр. София, кв. Враждебна, ул. "Осма", тел. 28810.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява