24900

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

24900

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен технически сътрудник в регистратура за класифицирана информация НАТО и ЕС

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхранение на материали, съдържащи класифицирана информация на НАТО и ЕС. Обработва, създава и съхранява документите, в пълно съответствие с изискванията за ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Изисква се компютърна грамотност и умения -MS Office, Word, Excel. Трета категория труд. Ненормиран работен ден. 

Гр. София квартал Враждебна ул. "Осма", телефон за връзка 28810. 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява