24900 готвач

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

24900

Област в която е длъжността: 

Хранене

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Готвач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Готвачът участва в технологичната обработка на хранителните продукти, в приготвянето на всички ястия, съблюдава за годността на хранителните продукти, прави органолептичен анализ на ястията, участва в изготвянето на менюто.

Длъжностите са два броя.

 

Изисквания за длъжността:

- Образователни изисквания за длъжността: средно образование.

- Квалификация: готвач.

- Правоспособност: готвач.

- Професионален опит – две години трудов стаж.

- Личностни качества: умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност.

Необходими документи при кандидатстване: 

1. Заявление за кандидатстване за работа.

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

6. Копие на документи за трудов стаж.

7. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната).

8. Разрешително за достъп до класифицирана информация (при наличие).

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала”, дата, подпис и три имена на кандидата. 

Подборът ще бъде направен по документи!

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен по телефона!

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „За Служебно ползване”. 

Документи се подават на място във военно формирование 24900 – София, на адрес: гр. София, кв. Враждебна, ул. „Осма“.

Контакти: Отделение „Личен състав“, телефон 0292/28810.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява