26870

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

26870 - Варна

Област в която е длъжността: 

Метеорология

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Ръководител звено, изследване и развитие

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/10/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Ръководи методическата и изследователската дейност на личния състав в звено "Метеорологично осигуряване". Отговаря за качеството и обема на постъпващата метеорологична информация, за изготвянето на метеорологични и кличатични справки, за изготвянето на месечна прогноза за времето, за взаимодействието с други метеорологични служби. Длъжен е да контролира качеството и обема на работа на дежурия метеоролог, да контролира своевременното оповестяване за настъпващи Опасни и Особено опасни явления, да изпълнява задълженията на метеоролог в пълен обем, да познава наличния софтуер и да работи с него.

Изисквания за заемане на длъжността:

- образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - магистър;

- професионална квалификация - метеорология, океанология;

- специалност - физика, приложна геофизика;

- компютърна грамотност - да умее да работи с наличния софтуер и хардуер.

- професионален опит - е предимство;

- владеене на език - е предимство;

Достъп до класифицирана информация - ниво "Поверително" – назначаването ще се идвърши след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация от органите на ДАНС.

Основно месечно възнаграждение: 1000.00 лв., с изпитателен срок от 6 месеца.

Допълнително възнаграждение: 32 % за работа в МО;

Допълнително възнаграждение: по 1 % за всяка година стаж по специалността;

Порцион: 120 лв.

Пари за облекло: по МЗ

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Началника на в.ф. 26870 - Варна;

2. Автобиография - CV;

3. Копие на диплома за завършено образование;

4. Свидетелство за съдимост - за работа;

5. Медицинско свидетелство - за работа;

6. Удостоверение от психодиспансер - за работа;

7. Копие на документи за трудов стаж;

8. Други документи за професионална квалификация и завършени курсове.

Лице за контакт: Капитан III ранг Милена Драганова - 0887739866, 052 552 036, hs_navy@armf.bg  

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява