26870

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

26870-Варна

Област в която е длъжността: 

Хидрография

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/08/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря за извършването на хидрографски дейности на море и геодезични дейности на брега в секция "Хидрографско осигуряване". Работи с геодезически прибори - ГПС, ехолот и др. и специализиран софтуер. Изчислява и трансформира координати и решава геодезически задачи. Изчертава планшети и карти. Осъщестявя дейността си в условията на климатични въздействия и има опасност от контакт с отровни влечуги, ухапвания от насекоми и въздействие на електромагнитни и други полета.

Изисквания за заемане на длъжността:

- образование - средно-специално;

- специалност - геодезия и картография;

- професионална квалификация - техник-геодезист;

- компютърна грамотност - да умее да работи с наличния софтуер и хардуер;

- професионален опит - е предимство;

- владеене на език - е предимство.

Достъп до класифицирана информация - ниво "Поверително" - назначаването ще се извърши след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация от органите на ДАНС.

Основно месечно възнаграждение: 725 лв.

Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

Допълнително възнаграждение: по 1 % за всяка година стаж по специалността;

Порцион: 120 лв. на месец;

Пари за облекло: веднъж годишно по заповед на министъра на отбраната;

Пътни пари при излизане в домашен отпуск: веднъж годишно по заповед на министъра на отбраната.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до началника на в.ф. 26870-Варна.

2. Автобиография - CV.

3. Копие на диплома за завършено образование.

4. Свидетеслтво за съдимост - за работа.

5. Медицинско свидетелство - за работа.

6. Удостоверение от психодиспансер - за работа.

7. Копие на документи за трудов стаж.

8. Документи за професионална квалификация и завършени курсове

Лице за контакт: капитан III ранг Милена Драганова, тел. 0887739866, служебен тел. 052552036, e-mail: hs_varna@abv.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява