28880 - 2022

Населено място: 

Гарнизонно стрелбище "Драгомирово"

Структура / в.ф.: 

28880

Област в която е длъжността: 

охранителна дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Охранител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/10/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Охрана /невъоръжена/ на войскови обект.  Длъжността се изпълнява при сумирано изчисляване на работното време и максимална продължителност на роботната смяна 12 часа.

 

 Необходими документи:

- молба/заявление до командира на военно формирование 28880 полковник Иван Тишков

- автобиография /образец в  раздел документи и нормативни актове/

- свидетелство за съдимост

- медицинско свидетелство за постъпване на работа като охрана 

- диплом за завършено образование /копие/

- докумет удостоверяващ трудов стаж /копие/

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява