39.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

54840

Област в която е длъжността: 

Дърводелство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Дърводелец, корабен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

18/09/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Извършва ремонт и да изработва различни елементи от дърво по скица, чертеж или образец.

Изработва, монтиракорабни и други мебели, врати, прозорци почертежи и скици.Изработване на особено сложни детайли и сглобки.

Ремонтира корпуси на дървени кораби върху стапел.

Ремонтира и възстановявастапели и корабни падушки.

Изработва и монтира секции, възли и части,изискващи голяматочност. 

Ремонтира стъклопластиково покритие на корабни корпуси и цистерни.

Разчита сложни чертежи и да  чертае скици на възли и детайли.

Познава конструкцията на корпусите на дървените и стъклопластиковитекораби и лодки.

            ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – Средно .

Квалификация: Дърводелец.

Разрешение за достъп до класифицирана информация

ниво “Секретно”.

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

 

           Месечни възнаграждения:

         Основна заплата 625 лв.;

         % - за работа в МО;

         % - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

        120 лв. - за храна;

        100 лв. - за работа в кораборемонтна;

        280 лв. за облекло еднократно;

          Необходими документи за кандидатстване:

        Автобиография

        Копие от дипломата за образование

          e-mail: cio_nsvn@armf.bg

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява