42130 - Боровец

Населено място: 

К.к. Боровец

Структура / в.ф.: 

42130 - Боровец

Област в която е длъжността: 

Ски спорт

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт в група за специализирана подготовка и спорт в Център за специализирана подготовка на летателния състав

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/05/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

„Старши експерт в група за специализирана подготовка и спорт ” е длъжност, които планира, организира и провежда специализирана и физическата подготовка на определена категория военнослужещи ицивилни служители от БА.

-        

Подготвя и провежда контролни тестове в началото и в края на смяната за установяване натренираността на личния състав;

 

-        

Организира спортни и туристически мероприятия.

 

-        

Анализира състоянието на лагеруващите и дава предложения за подобряване методиката на работа с цел по-добри резултати;

 

-        

Да спазва правилата за безопасност при тренировъчната дейност;

 

-        

Изготвя програми, планове и други документи за спортни мероприятия съгласно нормативната база.

 

-        

Да познава и спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд правилата и мерките за безопасност за различните видове спортни дейности.

 

-        

Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с длъжностната характеристика и длъжността.- квалификация – спортист, треньор по ски алпийски дисциплини;

 

Минимален професионален опит за заемане на длъжността: минимум 1 година;

 

-        

Да е физически и клинично здрав;

Работата с компютър и познания в областта по здравословни и безопасни условия са предимство

 

 Необходими документи (подават се след одобрение):

 

Желаещите да кандидатстват за длъжността попълват автобиография (CV) по образец от сайта на министерството на отбраната и го изпращат до военно формирование 42130  на имейл адрес:

 

cspls_borovec@abv.bg

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

 

За допълнителна информация:

 

Телефон за контакт 0887 203 676 – майор Васил Дулев

 

 и на посочения по горе имейл.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява