46700_20200503_01

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700

Област в която е длъжността: 

Отбрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Шлайфист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/10/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 за длъжността „Шлайфист“ в цех за ремонт на автотракторна техника

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 -          Образование: ІІ степен професионална квалификация или завършен  Х клас;

-         Специалност: шлайфист

-          Професионален опит: 3 години стаж по специалността

 

Описание на длъжността и специфични задължения:

1.   

Извършване на ремонт, регулировка и изпитание на агрегати и възли от АБТТ.

2.   

Работа с диагностични и специализирани измервателни уреди.

3.   

Работа със стендове за изпитание на ДВГ, ГНП, карбуратори и кормилни уредби, бормашини, ел.шмиргел.

4.   

Анализ на авариите и причините за довеждането им.

5.   

Работа с инструменти  - всички видове гаечни ключове, динамометричен ключ, гайковерт, приспособления дорници, чук

6.   

Работа с подемни машини – телфер, мотокар.

7.   

Работа с техническа литература.

8.   

Да почиства работното си място и помещенията на отделението

9.   

Да участва в  почистването на района на цеха и формированието.

10. 

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността

Отговорности:

1.

Отговорност към числящото му се имущество.

2.

Извършва измервания с различни уреди, инструменти и приспособления, като спазва правилата за работа с тях.

3.

Отговаря за спазването на технологичния процес.

II. Допълнителна информация за длъжността: 

1. 

Размер на заплата за длъжността - 625 лв. (с изпитателен срок 6 месеца).

2. 

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

3. 

Порционни пари за храна в размер на 120 лв.

4. 

280 лева еднократно в годината за представително облекло.

5. 

% прослужено време  в системата на МО

6. 

% прослужено време по специалността (след признаване на трудов стаж от работодателя).

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.    

Заявление до началника на военно формирование 46700 – Сливен.

2.    

Автобриография (CV).

3.    

Копие на диплома за завършено образование.

4.    

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5. Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 09 00 часа на 01.07.2020г. до 1200 часа на 31.10.2020 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

 

Лице за контакти и допълнителна информация: капитан Георги Христов Георгиев, вътрешен тел.: 44210

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява