46700_20200916

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

военно формирование 46700

Област в която е длъжността: 

Производство и ремонт

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Дърводелец

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

за длъжността „Дърводелец

 

от длъжностно разписаниена военно формирование 46700, гр. Сливен

 

 

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

- образование: средно;

 

- квалификация: дърводелец;

 

- професионален опит: най-малко 3 години по специалността.

 

 

 

Описание на основните дейности  и необходими умения:

 

1.    Да притежава познания за вида дървен материал използван при ремонт и направа на нови изделия.

 

2.    Да притежава умения за рационално използване на материалите, с които работи.

 

3.    Да познава устройството и принципа на действие на машините, с които работи, напълно бормашина, банциг, абрихт, шрайхмус машина – фреза, циркуляр, трион, ренде и др.

 

4.    Разкрояване на материали по дължина за лицеви детайли на банциг, кръгов и махов трион.

 

5.    Изработване на профили на фреза.

 

6.    Рязане на сглобки на плоскости и детайли под наклон.

 

7.    Пробиване на отвори на многовретенна пробивна машина с и без шаблон.

 

8.    Разкрояване и изрязване на форми под шаблон.

 

9.    Сглобяване на изделия по чертеж от готови детайли.

 

10.Използване на лепила и лакове съобразно предназначението им.

 

11.Почистване на машините и работните пространства.

 

12. Да притежава затвърдени широко професионални знания и умения и да ги прилага.

 

 

 

II. Допълнителна информация за длъжността:

 

1.   Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

 

2.   Размер на заплата за длъжността - 625,00 лв.

 

3.   Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

 

4.   Порционни пари за храна в размер на 120 лв.

 

5.   280 лева еднократно в годината за представително облекло.

 

6.   % прослужено време по специалността (след признаване на трудов стаж от работодателя).

 

 

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

 

1.     Заявление до началника на военно формирование 46700 – Сливен.

 

2.     Автобриография (CV).

 

3.     Копие на диплома за завършено образование.

 

4.     Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

5.     Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (при наличие на такива).

 

6.     Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

 

- Свидетелство за съдимост;

 

- Медицинско свидетелство.

 

 

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

 

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

 

 

 

Място и срок за подаване на документи:

 

Документи се приемата от 09 00 часа на 16.09.2020г. до 1200 часа на 30.09.2020 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

 

 

Лице за контакти и допълнителна информация: капитан Георги Христов Георгиев, вътрешен тел.: 44210

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява