50.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик, централизирано топлоснабдяване в отоплителна централа

Крайна дата за подаване на формуляри: 

16/07/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

          ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Отговаря за състоянието на заведената материална част и отчетните документи.

Приема смяната според всички изисквания за изправност на котелната уредба съгласно инструкцията за експлоатация.

Следи графика за работа на котлите и спазва точните часови предписания.

Докладва веднага за възникналите аварии и участвува лично в отстраняването им, дори когато е изтекла смяната му.

Да участвува в извършването на профилактика и ремонти по отоплителните съоръжения и КЖФ.

Отчита на фактическия разход на горивните съоръжения да става всеки ден като се отразява в картонна форма ПД 219.

Участвува и извършва почистване на горивните резервоари.

Отговаря лично за пазенето, съхранението и горивата, инструментите и запасните части.

         Работно време – на смени ( 12 часа)

         ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – Средно;

Специалност: Огнярство.

Квалификация: Огняр.

Разрешение за достъп до класифицирана информация“Служебно ползване”.

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД:

Трета категория

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 630 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

280 лв. за облекло еднократно;

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

Копие от свидетелство за квалификация

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява