52370 13.05.2021

Населено място: 

с. Негушево

Структура / в.ф.: 

52370

Област в която е длъжността: 

обслужващи

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Готвач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни задължения: Да познава Рецептурника за приготвяне на ястия и да приготвя своевременно и качествено храна. Да извършва правилната обработка на суровините по установената технология, като за целта използва наличните кухненски машини. Да прилага правилна технология за топлинна обработка на продуктите и естетичното оформяне на храната. Да поддържа чистота и ред в кухнята и производствените помещения=

 

 Изисквания за длъжността: Професионална квалификация и опит в областта на общественото хранене.

Необходими документи за постъпване на работа:
- заявление /молба/до началника на военно формирование 52370-Негушево; 

- автобиография (CV);

- копие на диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж.

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

Място за подаване на документи – с. Негушево, обл. София, военно формирование 52370.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за резултатите.

За допълнителна информация: майор Иво Христов - тел. 029229947

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява