52370-30.11.2020-4

Населено място: 

с. Негушево, обл. София

Структура / в.ф.: 

52370

Област в която е длъжността: 

обслужващи

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/04/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Придобита специалност -електрообзавеждане

 

Изпълнява дейности по експлоатацията и поддържането на електрическата мрежа във военното формирование и следи за правилната, безопасната и безотказна работа на всички основни електрически консуматори, както и ежедневно да извършва необходимата им профилактика.

контролира и участва в монтажа и демонтажа на всички електрически консуматори във формированието.

8 часов режим на работа,длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

Професионален опит - стаж  за заемане на длъжността- най-малко 1 година стаж по специалността

Необходими документи за постъпване на работа:
- заявление /молба/до началника на военно формирование 52370-Негушево; 

 - автобиография (CV);

- копие на диплома за завършено образование;

- свидетелство за правоспособност за работа с напрежение до 1000 волта;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

Място за подаване на документи – с. Негушево, обл,София, военно формирование 52370.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за резултатите.

За допълнителна информация: майор Ивайло Йосифов - тел. 029229947.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява