52370/02.05.2023

Населено място: 

с. Негушево

Структура / в.ф.: 

в.ф. 52370

Област в която е длъжността: 

Обслужващи

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Дърводелец

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/05/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Извършва възникнали ремонти в района на формированието, грижи се за правилното съхранение на дървения материал, работи с намиращите се в работилницата дървообработващи машини, както и с останалите прибори и съоръжения.

8 часов режим на работа,длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

Трудово възнаграждение: основна заплата - 790 лева, 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж по специалността, 32% върху основното месечно възнаграждение за работа в мо, порционни пари - 200 лева.

Длъжността се изпълнява в условията на безсрочен трудов договор, с 6/шест/ месеца изпитателен срок.

Необходими документи за постъпване на работа:
- заявление /молба/до началника на военно формирование 52370-Негушево; 

 - автобиография (CV);

- копие на диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

Място за подаване на документи – с. Негушево, обл,София, военно формирование 52370.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон за резултатите.

За допълнителна информация: майор Иво Христов - тел. 029229947.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява