54.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

Участва в организирането и обезпечаването на своевременния и качествен ремонт на корабната техника и оборудване, както и на бреговата техника.

Изучава условията на работа на бреговата техника, както и на корабната техника и оборудване, и разкрива причините за преждевременното излизане от строя на същите. Участва в анализиране и откриване на причините за аварии.

Извършва контрол за качеството върху работата на групите по ремонта на бреговата техника, както и на корабната техника и оборудване.

Събира, разработва, обобщава и подготвя необходимите програми, справки, заявки, планове, сведения и донесения за състоянието на метрологичното осигуряване на военно формирование 32140 - Варна на магнитен и хартиен носител.

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – средно;

Допълнителна квалификация: умение за работа с компютър.

Достъп до класифицирана информация на ниво ПОВЕРИТЕЛНО

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 660 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

280 лв. за облекло еднократно;

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява