55.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен технически сътрудник в склад за ГСМ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

Отговаря за правилната експлоатация, поддържането и ремонта на техническите средства, складовите инсталации, помпените станции, съдовете и съоръженията за ГСМ, както и за подържането на реда и чистотата на територията на склада.

Системно да контролира състоянието, правилната експлоатация и своевременното обслужване на помпените агрегати, тръбопроводните инсталации и оборудване.

Да работи за подържане в изправност на съоръженията, техническото имущество, оборудването и техническите средства за ГСМ на склада.

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – средно;

Достъп до класифицирана информация на ниво “СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ”.

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 635 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

280 лв. за облекло еднократно;

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява