56.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Прехрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен технически сътрудник в продоволствен склад

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

Извършва техническа работа по приемането, раздаването и съхраняването на хранителни продукти в склада на военното формирование;

Правилно и своевременно да попълва финансово счетоводните документи;

Да приема стоки и амбалаж от фирми съгласно сключените договори за доставка с необходимите съпроводителни документи и отговарящи по количество и качество в продоволствения склад, само след като комисията по приемане на хранителни продукти е приела стоките с приемателен протокол;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование – средно;

Допълнителна квалификация: компютърна грамотност и умения / Word, Excel/.

Достъп до класифицирана информация на ниво “ПОВЕРИТЕЛНО”.

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 635лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

280 лв. за облекло еднократно;

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;

Копие от дипломата за образование;

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява