57.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

54840

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Настройчик, режещи и металообработващи машини

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да изработва по скици, чертежи и по образец  детайли за кораби и брегови обекти със зададени точност и грапавина на струг и фреза.

Да знае конструктивните особености и технологичните възможности на всички видове стругове истационарни металорежещи машини, теория нарязане, видовите свойства и маркировките на обработваните материали, базиране, видове бази и техния избор.

Да умее да използва таблици, технически справочници за пресмятане режима на рязане, да избира режещи и измервателни инструменти за постигане на зададена точност при обработване, съставяне намаршрутна и операционна карта на сложни детайли.

Да познава всички измервателни прибори, с които се извършват измерване на ъглови и линейни величини по механичен и електронен принцип.

Да работи на фреза,струг и други металообработвещи машини.

Да познава технологията на изработване на детайли с многоходови резби и червяци.

Да разчита чертежи на детайли със сложни размери и сечения.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – Средно.

Специалност: ”Студена обработка”.

Достъп до класифицирана информация на ниво “Служебно ползване”.

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 693 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

100 лв. - за работа в кораборемонтна;

300 лв. за облекло еднократно;

 

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

телефон за контакт: 0888/212 622 - Тихомир Тодоров

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява