59.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

54840

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Монтьор-механик по специално въоръжение и техника

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да извършва дефектация,разглобяване,ремонт и сглобяване на детайли,възли иагрегати на специално въоръжение.

Да работи със струг,бормашини,електрожен,шмиргел,шублер,микрометър,луфтомер,резбомер и други измервателни инструменти.

Да сглобява лагерни възли,уплътнение на възли,работещи с различни видове течности,ВВН, да разчита схеми на различните системи въоръжение.

Да умее да използва калибромери и контролно-измервателнисредства с цел проверка и постигане зададените от техническите документи- параметри на изделията.

Да извършва ремонт на противооткатни устройства,затворни механизми,ремонт на охлаждащи системи,подавателнимеханизми,прицели и др.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – Средно.

Професионално направление: Електронна техника.

Квалификация: Електроника, автоматика,студена обработка на металите.

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 630 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

100 лв. - за работа в кораборемонтна;

280 лв. за облекло еднократно;

 

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява