60.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

54840

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да разчита монтажни, принципни и електрически схеми на свързочната техника на въоръжение и на новопостъпващата такава в това числои на системи и апаратури за специални свръзки и оповестяване.

Да изпитва,разглобява и сглобява сложни възли и блокове нарадиопредаватели,радиостанции със средна и голяма мощност, техните дискретни честотни възбудители и такива за оповестяване.

Да открива и отстранява повреди и извършва срочни и регулировъчни работи по отремонтираната апаратура за довеждането й в параметри съгласно техническите описания /заводски предписания/.

Да ремонтира и възстановява всички видове трансформатори и бобини по свързочната техника.

Да отстранява механични повреди по всички видове механични възли на свързочната техника, като при необходимост осъществява контакти ис други специалности и професии в рамките на военното формирование.

Да извършва монтаж и пускане в експлоатация на новопостъпващана въоръжение свързочна техника.

Да изработва /снема/ принципни схеми на електронни схеми,електрически възли и субблокове на свързочната техника.

Да изработва нестандартни уреди, приспособления, стендове по схеми и чертежи, необходими за дефектация, ремонт и регулиране на свързочната техника.

Да извършва ремонтите в корабни условия.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – Средно .

Квалификация: РЛТ, електроника, автоматика, радиотехника.

Достъп до класифицирана информация на ниво “Секретно”.

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 693 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

100 лв. - за работа в кораборемонтна;

300 лв. за облекло еднократно;

 

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

телефон за контакт: 0899/931031 - Златко Янчев

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява