61.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32020

Област в която е длъжността: 

Автотранспорт

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

Управлява пътни превозни средстваза извършване на превоз на хора и товари по предварително установен график и маршрут в градски и междуградски условия;

Подържа, обслужва и експлоатира в съответствие с нормативните документи, зачислените му пътни превозни средства;

Осигурява безопасния превоз на товари и личен състав.

Регулярно извършва технически преглед на зачислените му пътни превозни средства;

Отговаря за комплектоването и техническото състояние на зачислените му ППС;

Участва в товаренето, разтоварването и транспортирането на материални средства;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Образователни и квалификационни изисквания:

- Образование: средно;

- Професионално направление: АТТ и ДВГ;

- Специалност: автотранспортна техника;

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ: Свидетелство за управление на МПС кат. „С”

Достъп до класифицирана информация на ниво Поверително

КАТЕГОРИЯ НА ТРУД. 

Трета категория на труд.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 625 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

280 лв. за облекло еднократно;

 

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява