62.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Управител, складово стопанство в склад за ШТИ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

10/07/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

Да знае и изпълнява правилата и инструкциите по съхранението, приемането и раздаването на видовете имущество, по всяко време да знае наличността и качеството му.

Приема и раздава имуществото само съгласно ”Счетоводен документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната”.

Ръководи работата на предадените му в подчинение други лица.

Лично да получава материали и ЗИП от централните складове и граждански организации, като следи за тяхното качество и количество, да оформя необходимите документи и да ги отчита в “Звено счетоводен отчет на финансовите и материални ресурси” на военно формирование 32140 – Варна.

Да раздава и да получава имущество само с оформени с подписи и печати документи.

При закупуване на материални средства да подготвя отчетните документи -складова разписка, фактури, авансови отчети и др.

Да изпълнява задълженията на деловодител по вида материални средства, за които отговаря.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – средно;

Образователно – квалификационна степен: не се изисква определена.

Специалност: не се изисква определена.

Квалификация: не се изисква определена.

            Категория на труд: трета категория.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 660 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

280 лв. за облекло еднократно;

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява