65.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

54840

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

 

Разглобява,ремонтира,сглобява и регулира възли и детайли отКСМ, спомагателни системи на корабни двигатели,валопроводи, даопределя необходимостта от замяна на сложни и високоотговорни детайли.

 

Извършва ремонт,сглобяване,регулиране,настройване и сдаване в действие на механизми от хидравлични машини с голяма мощностсъвместно с органите за управление и автоматика, да извършва агрегатна подмяна,настройка,регулиране и сдаване в действие на комплекси от детайли и машини.

 

Разчита свободно чертежи на сложни детайли,възли,механизми имашини и хидравлични системи.

 

Да работи с металообработващи машини

 

Образователни и квалификационни изисквания.

 

Образование – средно.

 

Професионално направление: шлосер;

 

Квалификация: шлосер.

 

Достъп до класифицирана информация на ниво “Служебно ползване”.

 

Категория на труд: трета категория.

 

 

 

Месечни възнаграждения:

 

Основна заплата 693 лв.;

 

% - за работа в МО;

 

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

 

120 лв. - за храна;

 

100 лв. - за работа в кораборемонтна;

 

300 лв. за облекло еднократно;

 

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

Заявление

 

Автобиография

 

Копие от дипломата за образование

 

 

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

телефон за връзка: 0888/212 622 - Тихомир Тодоров

 

 


                                       ДО КОМАНДИРА

                                                   НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 - ВАРНА

                                                   КАПИТАН I РАНГ ТОДОР БОГДАНОВ

                                     

 

 

 

                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

От___________________________________________________________

 

Живущ в гр./с._____________________обл.________________________

 

Ул.____________ №.______бл.______,вх.______, ап.________________

 

ЕГН_____________Тел._________________________________________

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАПИТАН I РАНГ,

 

Моля, да бъда назначен/а/ на работа в повереното Ви военно формирование на длъжността

 

 

 

 

Прилагам следните документи:

 

1. Автобиография

2. Диплома за_______________образование №._____________

3. Документ за трудов стаж

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява