Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/06/2021
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830-БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА Средно образование ХЕЛИНГИСТ, КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ 25/05/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2021
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830-БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА Средно образование КОРАБЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК 25/05/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2021
с. Негушево 52370 обслужващи Средно образование Готвач 11/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник, електронна техника 30/06/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование водач селскостопснски машини 22/05/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Огняр 22/05/2021
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Оператор, парни и водогрейни съоръжения. 28/05/2021
гр. Черноморец 26720 Логистика Средно образование Снабдител, доставчик 09/04/2021
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Компютри и комуникации Средно образование Технически сътрудник 02/04/2021
Пловдив Батальон за логистично осигуряване Технически изпълнител Средно образование Електрозаварчик 31/05/2021
Смолян 28330 Смолян Средно образование Главен специалист в служба "Финанси" 18/05/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове 30/06/2021
гр. София Военно окръжие І степен - София Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офис за военен отчет в райони/общини 26/05/2021
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон В.Ф. 26940 Експертно ниво Бакалавър „Финансов контрольор“ 10/06/2021
с. Горна Малина 28860 Право Магистър Старши юрисконсулт 07/05/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 Право Магистър Старши юрисконсулт 21/05/2021

Страници