Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Свобода Военно формирование 24620 - Свобода Икономическа Средно образование Главен специалист - по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - срочен договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа 28/02/2020
гр. София в.ф. 22970 услуги Средно образование Фризьор 21/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Средно образование завеждащ архивохранилище 05/02/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Металообработване (Изпълнител - И2-14) Средно образование Фрезист 04/03/2020
гр.Велико Търново ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" дейностите и услугите, предоставяни във Военен клуб-Велико Търново. Технически дейности. Средно образование главен специалист-1 щатна бройка 24/02/2020
гр.Търговище ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Дейностите и услугите, предоставяни във Военен клуб-Търговище. Технически дейности. Средно образование Изпълнител-1 щатна бройка 24/02/2020
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 31/03/2020
София 52750 Проектиране на инженерно-технически системи /по архитектура и строителство/ Средно образование Главен специалист 28/02/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Техническа длъжност (Изпълнител) Средно образование Автомеханик 17/03/2020
с. Негушево, област Софийска 52370  Транспортни дейности/обслужващи Средно образование Водач на мотокар 29/02/2020
гр. София Военно формирование 22620 Техническа длъжност Средно образование Техник-механик 10/03/2020
София 24900 Хранене Средно образование Работник в кухня 13/03/2020
гр. Търговище Военно окръжие ІІ степен - Търговище Ниво технически сътрудник Средно образование Главен технически сътрудник 09/03/2020
Варна 32020 Техническа Средно образование Автомеханик 28/02/2020
гр. Сливен военно формирование 46700 Администрация (деловодител) Средно образование Главен специалист 04/03/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Средно образование Технически ръководител, строителство 06/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър главен експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър финансов контрольор 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Социални дейности, мотивация, връзки с обществеността Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр.Карлово Държавна Детска Градина "Светлина" Здравеопазване и спорт Бакалавър Медицинска сестра 17/02/2020

Страници