Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София в.ф. 54980 Услуги за личността Средно образование Главен специалист 03/04/2020
София в.ф. 54980 Обществено хранене Средно образование Работник кухня по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС №66/1996г. 13/04/2020
с. Горна Малина в.ф. 18270 технически дейности Средно образование Водопроводчик, поддръжка 24/04/2020
гр. Троян в.ф.24430 Картография Средно образование Старши специалист 09/04/2020
гр. Троян в.ф.24430 Комунална дейност Средно образование "Чистач" по допълнително разписание на длъжностите 09/04/2020
гр. Варна Военно окръжие І степен - Варна Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 16/04/2020
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 01/06/2020
гр.Варна, к.к."Св.св.Константин и Елена" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование изпълнител-старши камериер 13/03/2020
София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Комунална дейност Средно образование Чистач по ДРД 01/04/2020
гр. София Военно формирование 22620 Техническа длъжност Средно образование Техник-механик 07/04/2020
гр.Долна Митрополия, обл.Плевен Военно формирование 52090 Административна Бакалавър Архивист 14/04/2020
Варна 26870 Метеорология Бакалавър Метеоролог 01/06/2020
гр.Долна Митрополия, обл.Плевен Военно формирование 52090 Експертна длъжност Бакалавър Старши експерт 1 14/04/2020
гр.Долна Митрополия, обл.Плевен Военно формирование 52090 Експертна длъжност Бакалавър Старши експерт 2 14/04/2020
гр.Карлово Държавна Детска Градина "Светлина" Здравеопазване и спорт Бакалавър Медицинска сестра 17/02/2020
Пловдив Министерство на отбраната -Държавна детска градина"Кокиче" Образование Бакалавър учител подготвителна група 27/02/2020
гр.Варна, к.к."Св.св.Константин и Елена" ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител-градинар - з щатни бройки 13/03/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 01/06/2020
София Военна академия "Г. С. Раковски" Преподавател Магистър Преподавател по английски език 30/04/2020