Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника 22/07/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 26/07/2024
гр. Варна в.ф. 38010 - Варна Отбрана Средно образование Домакин 19/07/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование НАСТРОЙЧИК, РЕЖЕЩИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ/СТРУГАР/ - 2 БР. МЕСТА 26/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист в хотел "Марина" в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. София, сградата на МО (ул. "Дякон Игнатий" №3) Комендантство - МО Обществено хранене Средно образование Работник, кухня по Допълнително разписание на длъжностите. Код по НКПД 9412 0003 31/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист в хотел "Балканика" в Морска база "Китен" 22/07/2024
Ловеч ВФ 24480 Ловеч Техническа Средно образование Старши специалист 15/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист - отговорен служител на Яхтено пристанище в Морска база "Китен" - 2 щатни бройки 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" стопанска дейност Средно образование специалист-домакин в хотел "Марина" в Морска база "Китен" 22/07/2024
с.Новаково в.ф. 32140 - Варна Техническа Средно образование Управител, складово стопанство 16/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" стопанска дейност Средно образование специалист-домакин в хотел "Балканика" в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" поддръжка и ремонт на ел. инсталации и съоръжения Средно образование изпълнител-електромонтьор в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" поддръжка и ремонт на ВиК инсталации Средно образование изпълнител-водопроводчик в Морска база "Китен" 22/07/2024
с. Змейово войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон В.Ф. 26940 ниво изпълнител Средно образование „Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“ 31/07/2024
гр. Хасково Военно окръжие II степен – Хасково Отбрана, Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 19/07/2024
гр. Велико Търново Военно окръжие ІІ степен - Велико Търново Деловодство Средно образование Завеждащ регистратура за класифицирана информация 19/07/2024
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ архивохранилище в Учрежденски архив 26/07/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ НА БОЙНИ ПРИПАСИ И СПЕЦИАЛНИ ПИРОТЕХНИЧСКИ СРЕДСТВА 30/08/2024
гр. Гоце Делчев Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор 17/07/2024

Страници