Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 ниво изпълнител Средно образование „Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника“ 20/10/2023
к.к. Боровец Военно формирование 42130 Техническа длъжност Средно образование Оператор, парни и водогрейни съоръжения във военно формирование 42130 25/10/2023
гр. Пловдив Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование „Главен специалист“ в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", отдел "РИО - Пловдив" 06/10/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище Строителство Средно образование Работник, поддръжка 09/10/2023
София Военно формирование 52480 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 31/10/2023
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" 09/10/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 16/10/2023
София 24900 Хранене Средно образование Работник,кухня 17/10/2023
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" 31/12/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование КРАНИСТ 20/10/2023
гр. София - кв.Бояна 44510 - София НКПД - 5120 2001 Средно образование "Готвач" в "Домакинско отделение" във взвод "Логистично осигуряване" в рота "Логистично осигуряване и охрана" 31/12/2023
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Финанси Бакалавър Счетоводител в сектор "Финанси" 20/10/2023
Хасково 52740 НКПД 2634 6001 Бакалавър Психолог 16/10/2023
София Военно формирование 52480 Финанси Бакалавър Счетоводител 31/10/2023
гр.Варна в.ф. 28430 НКПД 2422 6056 Бакалавър Експерт 11/10/2023
София Военно формирование 48960-София „Социални, стопански и правни науки”, „Психология” Бакалавър Психолог 20/10/2023
София 22800 - София Логистика Бакалавър главен експерт 13/10/2023
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Финанси Магистър Главен експерт в сектор "Финанси" 20/10/2023
София 24900 Право Магистър Старши юрисконсулт в служба "АПО и ВО" 04/10/2023