Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 25/02/2021
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование Автомеханик 19/03/2021
гр. Бургас в.ф. 32890-Бургас техническа длъжност Средно образование Оператор, парни и водогрейни съоръжения 11/03/2021
гр. Сливен Военно формирование 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование „Монтьор - механик по специално въоръжение и техника“ 26/02/2021
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Оператор, парни и водогрейни съоръжения. 26/02/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование водач селскостопснски машини 05/03/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Огняр 05/03/2021
с. Негушево, обл. София 52370 обслужващи Средно образование Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия 26/03/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик 26/02/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Шлайфист в цех "Ремонт на АБТТ" 26/02/2021
гр. София в.ф. 52750 Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС Бакалавър Старши експерт в сектор „Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС“ 26/02/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Финанси и икономика Бакалавър Счетоводител в сектор "Финанси" на ВВВУ "Георги Бенковски" 26/02/2021
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/03/2021