Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 16/06/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ФИНАНСИ Бакалавър СЧЕТОВОДИТЕЛ 02/06/2023
гр. Ловеч Военно окръжие ІІ степен – Ловеч Експертна длъжност Бакалавър Експерт 02/06/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Счетоводител по чл.68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 12/06/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър Старши експерт в сектор "Дистанционно обучение" 12/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 7 вакантни длъжности 15/06/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник в кухня - 4 сезонни щатни бройки 01/06/2023
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-общ работник - 1 сезоннa щатнa бройкa 01/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 7 вакантни длъжности 15/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Администрация Магистър Главен юрисконсулт в служба "Обществени поръчки" 15/06/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Право Магистър Старши юрисконсулт 15/06/2023

Страници