Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степенвъзходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Горна Малина 28860 Право Магистър Старши юрисконсулт 07/05/2021
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 30/06/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 17 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително и 12 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Озеленяване Не се изисква образование Изпълнител-градинар за времето от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително - 2 щатни бройка 16/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-чистач - 1 щ. бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-сервитьор - 4 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително, 12 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително и 6 щ. бр. за времето от 22.06.2021 г. до 21.09.2021 г. 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-барман - 2 щ.бр. за времето от 01.07.2021 г. до 31.08.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-пиколо- 1 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-общ работник - 2 щ. бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник в кухня - 5 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително, 6 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително и 4 щ. бр. за времето от 22.06.2021 г. до 21.09.2021 г. 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужванею Не се изисква образование Изпълнител-мияч- 2 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително и 2 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Планиране, бюджет и обществени поръчки" 27/04/2021
гр. Пловдив Военно окръжие І степен - Пловдив Икономика, счетоводство Бакалавър Счетоводител 19/04/2021
с. Негушево, обл. София 52370 обслужващи Средно образование Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия 29/04/2021
гр. Троян в.ф. 24430 Логистично осигуряване Средно образование Огняр 15/04/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Строителство Средно образование Водопроводчик, поддръжка в секция „Летищно – техническо и битово осигуряване“ на отделение "Логистика" 27/04/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик 10/05/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Шлайфист в цех "Ремонт на АБТТ" 10/05/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Транспорт Средно образование Изпълнител-шофьор - 1 щ.бр. за времето от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително и 1 щ. бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 16/04/2021
гр. Варна в.ф. 34960-Варна Технически Средно образование Шофьор, автобус 30/04/2021

Страници