Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степенвъзходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София ВМА - гр. София Отдел "Логистика" Основно образование Общ работник по ДРД в отдел "Логистика" (Перално-шивашки комплекс) 15/05/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 6 вакантни длъжности 30/04/2024
София Национална гвардейска част Творци и изпълнители Бакалавър Старши експерт“ в „Солисти“ на „Изпълнителски състав“ в ПАВС 10/05/2024
София Национална гвардейска част Социални, стопански и правни науки - Психология Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Координация и връзки с обществеността“ 10/05/2024
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Организатор на полетите в сектор "Одобрена организация за обучение" на център "Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти" 29/04/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 30/04/2024
София 24900 Администрация Бакалавър Старши експерт 29/04/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране на инженерно-технически системи /ИТС/ Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на инженерно-технически системи" (по машини и мрежи за ТОВК) 30/06/2024
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Финанси Бакалавър Счетоводител в сектор "Финанси" 26/04/2024
София Национална гвардейска част Социални, стопански и правни науки - Икономика Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Тил“ 10/05/2024
София 24900 административна Средно образование „Главен технически сътрудник в регистратура за класифицирана информация „НАТО и ЕС” 29/04/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование КРАНИСТ 30/04/2024
гр. Гоце Делчев Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор 25/04/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" - категория "D" 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Техническа длъжност Средно образование Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование Водач, селскостопански машини 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Администрация Средно образование Главен технически сътрудник 31/05/2024
к.к. Пампорово Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование Специалист-администратор в хотел "Хармония", к.к. Пампорово 25/04/2024