Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степенвъзходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Оператор, парни и водогрейни съоръжения. 28/05/2021

Страници