Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степенвъзходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна в.ф. 32140 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 19/12/2023
РАДКО ДИМИТРИЕВО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26910 АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО Средно образование СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 31/12/2023
с.Негушево военно формирование 52370 Обслужващи Средно образование Дърводелец 15/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Дърводелец, поддръжка“ 20/12/2023
с. Негушево военно формирование 52370 Обслужващи Средно образование Шофьор, цистерна 15/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Общ работник“ 20/12/2023

Страници