Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляринизходящо сортиране
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Социални дейности, мотивация, връзки с обществеността Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Средно образование завеждащ архивохранилище 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър счетоводител 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър началник сектор „Планиране, бюджетиране и обществени поръчки“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Право Магистър старши юрисконсулт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт в служба „Професионално обучение, квалификация и подготовка“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Не се изисква образование работник, поддръжка 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Обслужващи дейности, услуги и почистване Не се изисква образование чистач, хигиенист 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Магистър помощник-ректор, висше училище 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър главен експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Право Магистър главен юрисконсулт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър финансов контрольор 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Средно образование Технически ръководител, строителство 06/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Не се изисква образование Електрозаварчик 06/02/2020
гр.Карлово Държавна Детска Градина "Светлина" Здравеопазване и спорт Бакалавър Медицинска сестра 17/02/2020
гр. София в.ф. 22970 услуги Средно образование Фризьор 21/02/2020

Страници