Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляринизходящо сортиране
к. к. Боровец Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител - работник в кухня 11/12/2023
Пловдив в.ф.46690 Машинни оператори Средно образование Машинен оператор, пералня 13/12/2023
София Военно формирование 48960-София „Социални дейности”; „Обществени комуникации и информационни науки”; „Право”; „Администрация и управление”; „Национална сигурност”; „Военно дело” и други. Бакалавър Главен експерт в отдел "Личен състав" по заместване 15/12/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-камериер 15/12/2023
с.Негушево военно формирование 52370 Обслужващи Средно образование Дърводелец 15/12/2023
с. Негушево военно формирование 52370 Обслужващи Средно образование Шофьор, цистерна 15/12/2023
с. Негушево военно формирование 52370 Логистика Бакалавър Старши експерт 15/12/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Главен технически сътрудник в департамент „Природни и хуманитарни науки” 15/12/2023
София Военно формирование 48960-София не се изисква Средно образование старши специалист в отдел "Договори и обществени поръчки" 15/12/2023
София Военно формирование 48960-София не се изисква Средно образование старши специалист в отдел "Личен състав" 15/12/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Поддръжка и озеленяване на парка и градинската част на резиденция "Лозенец" Не се изисква образование изпълнител-градинар в резиденция "Лозенец" в отдел "ПОМО" 18/12/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 19/12/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Техническа Бакалавър "Инженер, механик" в контролно-измервателна магнитна станция 19/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Дърводелец, поддръжка“ 20/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Общ работник“ 20/12/2023
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Технически изпълнител 20/12/2023
гр. София Военно формирование 22620 охрана Средно образование пазач въоръжена охрана 28/12/2023
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител. Средно образование „Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника“ 29/12/2023
София Военно формирование 52480 Финанси Средно образование Главен специалист 29/12/2023
София Военно формирование 52480 Финанси Бакалавър Счетоводител 29/12/2023

Страници