Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляринизходящо сортиране
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Главен специалист 26/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Автомеханик във взвод "Поддръжка на казармено-жилищния фонд" в служба "Летищно-техническо и битово осигуряване" на отделение "Логистика" 27/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2022
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 30/06/2022
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 30/06/2022
гр.Сливен 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 30/06/2022
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 5 щ. бройки 30/06/2022
гр. Варна 54840 - Варна Техническа Средно образование Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 30/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/06/2022
с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител-готвач 01/07/2022
София в.ф. 22970 техническа Средно образование техник, електрически системи 01/07/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Архивистика Бакалавър Архивист 01/07/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 01/07/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Експертна длъжност със спомагателни функции Бакалавър Старши експерт в отделение Тил 01/07/2022
София в.ф. 22970 услуги Средно образование фризьор 08/07/2022
гр.Бургас, кв.Сарафово ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - домакин, старши камериер 08/07/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител Средно образование „Главен технически сътрудник“ 22/07/2022
Казанълк 22180 Изпълнителна Средно образование Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло 02/08/2022

Страници