Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляривъзходящо сортиране
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Личен състав” 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Счетоводство Бакалавър Счетоводител“ в звено „Счетоводен отчет на финансовите и материални ресурси“ 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Архивист в Учрежденски архив на сектор Сигурност на информацията” 15/09/2022
Казанлък 22180 Изпълнителна Не се изисква образование Пазач, въоръжена охрана 02/09/2022
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник поддръжка 02/09/2022
гр. Карлово 34750 експертна Бакалавър Счетоводител 02/09/2022
гр. Варна 54840 - Варна Техническа Средно образование Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 31/08/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Дърводелец 31/08/2022
гр.Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Монтьор - механик по специално въоръжение и техника 31/08/2022
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 31/08/2022
гр.Сливен 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/08/2022
с. Горна Малина 28860 Право Магистър Старши юрисконсулт 31/08/2022
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна техника 31/08/2022
гр. Варна 32140 Техническа Бакалавър Инженер,механик в КИМС 31/08/2022
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 31/08/2022

Страници