Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляривъзходящо сортиране
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел. 029221610, 029221611, 029221615 54980 Професионална област: Математика и информатика. Компютърни мрежи и ситеми Бакалавър Главен експерт 31/08/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Ниво изпълнител Средно образование Готвач 26/08/2022
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-електротехник 25/08/2022
гр. София Централно военно окръжие Финанси Бакалавър Счетоводител 24/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 19/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ИЗПЪЛНИТЕЛСКА Средно образование РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА 19/08/2022
гр. София в.ф. 22970 Финансова служба Бакалавър Счетоводител 19/08/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 19/08/2022
гр. Плевен в.ф. 22160 Поддръжка Средно образование Оператор парни и водогрейни съоръжения 19/08/2022
К.к. Боровец Военно формирование 42130 Спорт Бакалавър Ръководител, звено "Специализирана подготовка" 19/08/2022
гр. София Държавна детска градина "Младост" Предучилищно образование Средно образование Работник ремонт и поддръжка 15/08/2022
гр. София Държавна детска градина "Младост" Предучилищно образование Средно образование Помощник възпитател 15/08/2022
Долна Митрополия 52090 строителство Средно образование Работник, поддръжка на сгради 12/08/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Счетоводител 11/08/2022
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 01/08/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Старши експерт 27/07/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Средно образование Завеждащ регистратура за класифицирана информация 25/07/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
Карлово ДДГ"Светлина" Пловдив Бакалавър Медицинска сестра 29/04/2022

Страници