Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляривъзходящо сортиране
с.Негушево военно формирование 52370 Обслужващи Средно образование Дърводелец 15/12/2023
с. Негушево военно формирование 52370 Обслужващи Средно образование Шофьор, цистерна 15/12/2023
с. Негушево военно формирование 52370 Логистика Бакалавър Старши експерт 15/12/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Главен технически сътрудник в департамент „Природни и хуманитарни науки” 15/12/2023
Пловдив в.ф.46690 Машинни оператори Средно образование Машинен оператор, пералня 13/12/2023
к. к. Боровец Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител - работник в кухня 11/12/2023

Страници