Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Основно образование Заварчик 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Работник, зареждане на акумулатори 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Основно образование Стругар 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Изпълнител Не се изисква образование Работник, поддръжка 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Дърводелец 21/06/2021
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 30/06/2021
Гарнизонно стрелбище "Драгомирово" В.Ф. 28880 Изпълнител/охрана/ Основно образование Охранител 21/06/2021
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове 30/06/2021
гр. Варна в.ф.34410-Варна Технически длъжности Средно образование Автомеханик 05/07/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 30/06/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник, електронна техника 30/06/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Международно сътрудничество и Еразъм" в център "Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти" 24/06/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Бакалавър Летец-пилот, инструктор в сектор "Одобрена, организация за обучение" на център "Професионално обучение, следдипломна подготовка и обучение на чуждестранни студенти" 24/06/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Средно образование Главен специалист в катедра "Техническа експлоатация на летателни апарати" във факултет "Авиационен" 30/06/2021
гр. Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Електрозаварчик 16/07/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик 21/06/2021

Страници