Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 30/06/2021
гр. Варна в.ф. 34960-Варна Технически Средно образование Шофьор, товарен автомобил 30/04/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Тапицер 04/05/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове 04/05/2021
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник-механик централизирано топлоснабдяване 19/04/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 04/05/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 04/05/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 04/05/2021
гр. Варна в.ф. 34960-Варна Технически Средно образование Шофьор, автобус 30/04/2021
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование Автомеханик 07/05/2021
гр. Варна 32140 Строителство Средно образование Работник, поддръжка 04/05/2021
гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник в кухня - 5 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително, 6 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително и 4 щ. бр. за времето от 22.06.2021 г. до 21.09.2021 г. 23/04/2021
гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Озеленяване Не се изисква образование Изпълнител-градинар за времето от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително - 2 щатни бройка 16/04/2021
гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-работник поддръжка за времето от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително - 2 щатни бройки 16/04/2021
гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-калкулант за времето от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително - 2 щатни бройки 16/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Транспорт Средно образование Изпълнител-шофьор - 1 щ.бр. за времето от 10.05.2021 г. до 09.10.2021 г. включително и 1 щ. бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 16/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 4 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително и 8 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 17 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително и 12 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-чистач - 1 щ. бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 23/04/2021
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-главен готвач / готвач - 12 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително 23/04/2021

Страници