Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Огняр на парен котел 30/08/2020
БУРГАС В.Ф. 32890 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ 14/08/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/07/2020
гр. Бургас в.ф. 24830 - Бургас експертна длъжност Бакалавър Експерт 14/08/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Управител, складово стопанство в склад за радиотехнически и свързочни средства 17/08/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 31/08/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 31/08/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/08/2020
гр. Варна 32020 Строителство Средно образование Работник, поддръжка 07/08/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Планиране, бюджет и обществени поръчки 11/08/2020
гр. Разград Военно окръжие ІІ степен - Разград Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офиси за военен отчет в общини Кубрат и Цар Калоян 14/08/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Отбрана Средно образование Шлайфист 31/08/2020
гр. Сливен военно формирование 46700 Електроника, радиотехника, автоматика Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/08/2020
гр. Троян 24430 Картография Средно образование Старши специалист в сектор Картография 12/08/2020
гр. Троян в.ф.24430 икономика Бакалавър Счетоводител 12/08/2020
гр. Шумен факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на Национален военен университет "Васил Левски" административна Средно образование Старши специалист 14/08/2020
ГРАД СОФИЯ в.ф. 54980 КОМПЮТЪРНИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. Бакалавър ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 14/08/2020
с. Горна Малина в.ф. 18270 технически дейности Средно образование Огняр (на парен котел) 21/08/2020
с. Горна Малина 28860 Администрация Бакалавър Психолог 28/08/2020
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Експертно ниво Бакалавър „Инженер, конструктор“ 14/08/2020

Страници