Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Велико Търново сектор "Компютърни симулации" администрация Бакалавър старши експерт 31/05/2024
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 30/05/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование НАСТРОЙЧИК, РЕЖЕЩИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ/СТРУГАР/ 31/05/2024
гр. Варна в.ф. 32140 - Варна Охрана Средно образование Охранител 28/05/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник в кухня - 4 сезонни щатни бройки 31/05/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 5 сезонни щатни бройки 31/05/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Транспорт Средно образование Изпълнител-шофьор - 1 сезоннa щатнa бройкa 31/05/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-общ работник - 4 сезонни щатни бройки 31/05/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-главен готвач / готвач - 3 сезонни щатни бройки 31/05/2024
гр. Враца Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-чистач 28/05/2024
гр. Перник Военно окръжие II степен - Перник Помощен административен персонал Средно образование Главен специалист в сектор "ВОКНА" 31/05/2024
гр. София Военно окръжие I степен - София Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 31/05/2024
гр. София в. ф. 26480 Експертна Бакалавър Главен експерт в отделение "Обществени поръчки" 02/06/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране на инженерно-технически системи /ИТС/ Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на инженерно-технически системи" (по машини и мрежи за ТОВК) 30/06/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 31/05/2024
гр. София, сградата на МО (ул. "Дякон Игнатий" №3) Комендантство - МО Обществено хранене Средно образование Работник, кухня. Код по НКПД 9412 0003 23/05/2024
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен – Ст. Загора Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 07/06/2024
к.к. Пампорово Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор в хотел "Хармония", к.к. Пампорово 28/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" - категория "D" 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Техническа длъжност Средно образование Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства 31/05/2024

Страници