Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/03/2021
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 05/02/2021
гр. Варна 32140 Финанси Бакалавър Счетоводител 04/02/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обслужващи дейности,услуги и почистване Средно образование Общ работник 29/01/2021
гр. Момчилград Военно окръжие ІІ степен - Кърджали Експертна длъжност Бакалавър Експерт 21/01/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик 29/01/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Шлайфист в цех "Ремонт на АБТТ" 29/01/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик по ремонта на инженерна техника 26/02/2021
гр. София в.ф. 52750 Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС Бакалавър Старши експерт в сектор „Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС“ 26/02/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик в цех "Ремонт на АБТТ" 29/01/2021
гр. Търговище Военно окръжие ІІ степен - Търговище Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 22/01/2021
гр.Гоце Делчев ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.Карлово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител-чистач - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.Кърджали ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител-чистач - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.Пазарджик ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител-чистач - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.Пловдив ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" културно-художествена и техническа дейност Средно образование главен специалист - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.София ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Специалист-регистратор в спортен комплекс в хотел "Шипка" - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.София ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване" Средно образование изпълнител-сервитьор -1 щатна бройка 25/01/2021
гр.София ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование изпълнител-перач - 1 щатна бройка 25/01/2021
гр.Стара Загора ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" техническо обслужване Средно образование изпълнител-работник поддръжка - 1 щатна бройка 25/01/2021

Страници