Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
БУРГАС В.Ф. 32890 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ 27/02/2020
Варна 32020 Техническа Средно образование Автомеханик 28/02/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/03/2020
Варна 26870 Метеорология Бакалавър Метеоролог 31/03/2020
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 31/03/2020
гр. Добрич Военно окръжие ІІ степен - Добрич Експертна длъжност Бакалавър Експерт 28/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Магистър помощник-ректор, висше училище 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър главен експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Право Магистър главен юрисконсулт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър финансов контрольор 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Социални дейности, мотивация, връзки с обществеността Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Средно образование завеждащ архивохранилище 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър счетоводител 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър началник сектор „Планиране, бюджетиране и обществени поръчки“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Право Магистър старши юрисконсулт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт в служба „Професионално обучение, квалификация и подготовка“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт 05/02/2020

Страници