Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Смолян 28330 Смолян Средно образование Главен специалист в служба "Финанси" 18/05/2021

Страници