Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 19/08/2022
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник поддръжка 02/09/2022

Страници