Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястовъзходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София в.ф. 22970 услуги Средно образование фризьор 08/07/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Архивистика Бакалавър Архивист 01/07/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Експертна длъжност със спомагателни функции Бакалавър Старши експерт в отделение Тил 01/07/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София в.ф. 22970 техническа Средно образование техник, електрически системи 01/07/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 01/07/2022
с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител-готвач 01/07/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител Средно образование „Главен технически сътрудник“ 22/07/2022
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 30/06/2022
Карлово ДДГ"Светлина" Пловдив Бакалавър Медицинска сестра 29/04/2022
Казанълк 22180 Изпълнителна Средно образование Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло 02/08/2022
гр.Сливен 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 30/06/2022
гр.Бургас, кв.Сарафово ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - домакин, старши камериер 08/07/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Защита на класифицираната информация Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Логистично осигуряване Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Главен специалист 26/06/2022
гр. София Военно формирование 22620 Изпълнител Основно образование Пазач, въоръжена охрана - по заместване на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 24/01/2022
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа Средно образование Главен специалист 23/06/2022

Страници