Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястовъзходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник поддръжка 02/09/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 19/08/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Ниво изпълнител Средно образование Готвач 26/08/2022
с. Горна Малина 28860 Право Магистър Старши юрисконсулт 31/08/2022
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 31/08/2022
Карлово ДДГ"Светлина" Пловдив Бакалавър Медицинска сестра 29/04/2022
Казанлък 22180 Изпълнителна Не се изисква образование Пазач, въоръжена охрана 02/09/2022
К.к. Боровец Военно формирование 42130 Спорт Бакалавър Ръководител, звено "Специализирана подготовка" 19/08/2022
Долна Митрополия 52090 строителство Средно образование Работник, поддръжка на сгради 12/08/2022
гр.Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Монтьор - механик по специално въоръжение и техника 31/08/2022
гр.Сливен 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 31/08/2022
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел. 029221610, 029221611, 029221615 54980 Професионална област: Математика и информатика. Компютърни мрежи и ситеми Бакалавър Главен експерт 31/08/2022
гр. София в.ф. 22970 Финансова служба Бакалавър Счетоводител 19/08/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Личен състав” 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Счетоводство Бакалавър Счетоводител“ в звено „Счетоводен отчет на финансовите и материални ресурси“ 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Архивист в Учрежденски архив на сектор Сигурност на информацията” 15/09/2022
гр. София Централно военно окръжие Финанси Бакалавър Счетоводител 24/08/2022

Страници