Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястовъзходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-електротехник 25/08/2022
гр. София Военно формирование 22620 Изпълнител Основно образование Пазач, въоръжена охрана - по заместване на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 24/01/2022
гр. София Държавна детска градина "Младост" Предучилищно образование Средно образование Работник ремонт и поддръжка 15/08/2022
гр. София Държавна детска градина "Младост" Предучилищно образование Средно образование Помощник възпитател 15/08/2022
гр. Плевен в.ф. 22160 Поддръжка Средно образование Оператор парни и водогрейни съоръжения 19/08/2022
гр. Карлово 34750 експертна Бакалавър Счетоводител 02/09/2022
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност Бакалавър Старши експерт в служба ВОКИД и ПО 15/04/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/08/2022
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника 31/08/2022
гр. Варна 32140 Техническа Бакалавър Инженер,механик в КИМС 31/08/2022
гр. Варна 54840 - Варна Техническа Средно образование Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 31/08/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна техника 31/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 19/08/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ИЗПЪЛНИТЕЛСКА Средно образование РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА 19/08/2022
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 31/08/2022
гр. Банкя в.ф. 56130 Защита и сигурност Средно образование Отговорник спомагателни дейности, охрана 31/03/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Средно образование Завеждащ регистратура за класифицирана информация 25/07/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Старши експерт 27/07/2022

Страници