Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Стара Загора 24150 Право Бакалавър Старши експерт 20/07/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/07/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник-механик, централизирано топлоснабдяване в отоплителна централа 16/07/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Управител, складово стопанство в склад за ШТИ 10/07/2020
гр. Стара Загора 44200 Финанси Бакалавър Финасов контрольор 20/07/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 31/07/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 31/07/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/07/2020
с. Крумово в.ф. 32040 Техническа Средно образование Технически ръководител, строителство 17/07/2020
Пловдив в.ф. 46690 Обсужващ персонал Средно образование "Работник, кухня" в Гарнизонен стол 13/07/2020
гр. Бургас в.ф. 54960 - Бургас техническса Средно образование Главен технически сътрудник 14/07/2020
гр. Ямбол военно формирование 22130 Право Магистър младши юрисконсулт 31/07/2020
С. РАДКО ДИМИТРИЕВО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26910 - РАДКО ДИМИТРИЕВО ОБСЛУЖВАЩИ Средно образование ЕКСПЕДИТОР, СТОКИ И ТОВАРИ 22/06/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Отбрана Средно образование Шлайфист 31/07/2020
гр. Сливен военно формирование 46700 Електроника, радиотехника, автоматика Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/07/2020