Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
София 24900 Административна Бакалавър Старши експерт 27/02/2020
София 24900 Хранене Средно образование Работник в кухня 13/03/2020
Варна 26870 Метеорология Бакалавър Метеоролог 31/03/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/03/2020
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 31/03/2020
Варна 32020 Техническа Средно образование Автомеханик 28/02/2020
с. Негушево, област Софийска 52370  Транспортни дейности/обслужващи Средно образование Водач на мотокар 29/02/2020
София 52750 Проектиране на инженерно-технически системи /по архитектура и строителство/ Средно образование Главен специалист 28/02/2020
гр. София в.ф. 22970 услуги Средно образование Фризьор 21/02/2020
БУРГАС В.Ф. 32890 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ 27/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Средно образование завеждащ архивохранилище 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър счетоводител 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър началник сектор „Планиране, бюджетиране и обществени поръчки“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Право Магистър старши юрисконсулт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт в служба „Професионално обучение, квалификация и подготовка“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Не се изисква образование работник, поддръжка 05/02/2020

Страници