Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф.низходящо сортиране Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Крумово, обл. Пловдив 32040 Метеорология Бакалавър Старши експерт в секция „Метеорологично осигуряване” 19/07/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ НА БОЙНИ ПРИПАСИ И СПЕЦИАЛНИ ПИРОТЕХНИЧСКИ СРЕДСТВА 30/08/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК-МЕХАНИК, ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 26/07/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование НАСТРОЙЧИК, РЕЖЕЩИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ/СТРУГАР/ - 2 БР. МЕСТА 26/07/2024
с.Новаково в.ф. 32140 - Варна Техническа Средно образование Управител, складово стопанство 16/07/2024
гр. Варна в.ф. 38010 - Варна Отбрана Средно образование Домакин 19/07/2024
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника 22/07/2024
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ архивохранилище в Учрежденски архив 26/07/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 15/07/2024
гр. Стара Загора Военно окръжие I степен – Стара Загора Експертна длъжност Бакалавър Старши експерт - по заместване 19/07/2024
гр. Хасково Военно окръжие II степен – Хасково Отбрана, Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 19/07/2024
гр. Хасково Военно окръжие II степен – Хасково Експертна длъжност Бакалавър Експерт - по заместване 19/07/2024
гр. Плевен Военно окръжие І степен – Плевен Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 29/07/2024
гр. Велико Търново Военно окръжие ІІ степен - Велико Търново Деловодство Средно образование Завеждащ регистратура за класифицирана информация 19/07/2024
гр. Габрово Военно окръжие ІІ степен - Габрово Експертна длъжност Бакалавър Експерт 26/07/2024
с. Светлен военно формирование 24540 изпълнителска Средно образование оператор по обслужване на специално въоръжение и техника-2бр. 22/07/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране ЕС Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" (по електрически уредби и мрежи) 31/08/2024
Ловеч ВФ 24480 Ловеч Техническа Средно образование Старши специалист 15/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист в хотел "Балканика" в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист - отговорен служител на Яхтено пристанище в Морска база "Китен" - 2 щатни бройки 22/07/2024

Страници